ssaa

Projektēšana

Marels Būve piedāvā pilnu projektēšanas cikla veikšanu, esošu projektēšanas pakalpojumu uzraudzību un koordinēšanu.

Projektu vadība

Marels Būve piedāvā būvniecības procesa koordinēšanu sabiedriskos un industriālos projektos, kā arī komercobjektos.

Būvniecība

Marels Būve ir ģenerāluzņēmējs, kas darbus veic izmantojot savus resursus. Pēc nepieciešamības tiek piesaistīti uzticami un profesionāli apakšuzņēmēji.

SADARBĪBAS PARTNERI