Marels Būve ir ģenerāluzņēmējs, kas darbus veic izmantojot savus resursus.
Pēc nepieciešamības tiek piesaistīti uzticami un profesionāli apakšuzņēmēji.
Darbus, kurus veic apakšuzņēmēji, pastāvīgi uzrauga Marels Būve speciālisti.

Kvalitatīvu projektu realizācijas pamatā ir plānveidīgs darbs un kvalificēts darba spēks.
Darbi, kurus veic Marels Būve speciālisti:

  • betonēšanas darbi;
  • apdares darbi;
  • elektromontāžas darbi;
  • ūdens un kanazlizācijas tīklu izbūve;
  • apkures, ventilācijas un kondicionēšanas montāžas darbi.