Profesionāla būvprojektu koordinēšana var samazināt būvniecības termiņus un izmaksas, kā arī vienkāršot būvniecības procesu.

Jebkurā būvniecības projekta īstenošanā ir svarīgi zināt projekta izmaksas un realizācijas termiņus. Šie ir abi galvenie stūrakmeņi veiksmīga projekta īstenošanai.

Marels Būve piedāvā būvniecības procesa koordinēšanu sabiedriskos un industriālos projektos, kā arī komercobjektos.

Marels Būve komandā ir augsti kvalificēti speciālisti: tāmētāji, projektu vadītāji, sertificēti būvdarbu vadītāji un darba aizsardzības speciālisti, kuru komandas darbs nodrošina teicamu projekta vadības kvalitāti.

Mūsu loma projektu izpildē:

  • veicam projekta budžeta izveidi un tā kontroli;
  • izstrādājam detalizētu projekta laika grafiku un kontrolējam tā izpildi;
  • veicam kvalitatīvu darbuzņēmēju un materiālu piegādātāju izvēli un koordinēšanu;
  • izvērtējam projekta riskus tā realizācijas laikā.

Marels Būve ir ģenerāluzņēmējs, kas darbus veic, izmantojot savus resursus. Pēc nepieciešamības tiek piesaistīti uzticami un profesionāli apakšuzņēmēji. Darbus, kurus veic apakšuzņēmēji, pastāvīgi uzrauga Marels Būve speciālisti.

Kvalitatīva projekta realizācijas pamtā ir plānveidīgs darbs un kvalificēts darbaspēks.
Darbi, kurus veic Marels Būve speciālisti:

  • betonēšanas darbi;
  • apdares darbi;
  • elektromontāžas darbi;
  • ūdens un kanazlizācijas tīklu izbūve;
  • apkures, ventilācijas un kondicionēšanas montāžas darbi.